Edukacja

2013-2018 - Studia na Wydziale Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

2009-2016 - Studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Doświadczenie zawodowe

Scenograf i kostiumograf

Asystent w Pracowni Projektowania Kostiumu prof. Doroty Kołodyńskiej Wydziału Scenografii, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Teatr | Opera

- Scenografia i kostiumy  „Savannah Bay” reż. Józef „Żuk” Opalski, Koprodukcja Narodowego Starego Teatru
w Krakowie i Teatru Polskiego w Warszawie, premiera 14.02.2021 i 17.06.2021

- Kostiumy „Vatzlav” reż. Jarosław Gajewski, Teatr Klasyki Polskiej, Laboratorium Zamek Ujazdowski w Warszawie, premiera 18.06.2021

- Scenografia i kostiumy „Kwiat Paproci” reż. Justyna Zar, Teatr Pinokio w Łodzi, premiera online 29.01.2021

- Scenografia i kostiumy „Z życia roślin” reż. Igor Gorzkowski, Teatr Ochoty im. Machulskich w Warszawie, premiera 25.10.2020

- Scenografia i kostiumy we współpracy z Martyną Kander „Jak zostałam wiedźmą” reż. Ewelina Pietrowiak, Teatr Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi, premiera 23.10.2020

- Scenografia i kostiumy „Boża Krówka” reż. Sławomir Narloch, Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, Przodownik, premiera 6.03.2019

- Kostiumy „Uciechy Staropolskie” dir. Jarosław Kilian, Teatr Collegium Nobilium w Warszawie, premiera 9.11.2019

- Scenografia i kostiumy „Dwór nad Narwią” reż. Artur Tyszkiewicz, Teatr Ateneum w Warszawie, premiera 9.11.2019

- Kostiumy „Baśń o pięknej Parysadzie i ptaku Bulbulezarze” reż. Jarosław Kilian, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, premiera 9.11.2019

- Kostiumy „Lolita” reż. Tomasz Cyz, Teatr Nowy w Łódź, premiera 31.05.2019

- Scenografia i kostiumy „Random” reż. Julia Mark, Igor Gorzkowski, Iwo Vedral; Teatr Ochoty im. Machulskich w Warszawie; premiera 16.02.2019

- Scenografia i kostiumy „Wieczór Trzech Króli” reż. Artur Tyszkiewicz, Teatr Collegium Nobilium w Warszawie, premiera 12.01.2019

- Scenografia i kostiumy „Don Desiderio” reż. Ewelina Pietrowiak, Opera Śląska w Bytomiu, premiera 22.10.2018

- Scenografia i kostiumy „Jednocześnie” rze. Artur Tyszkiewicz, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, premiera 7.09.2018

- Scenografia i kostiumy „Mitologia dla dzieci” reż. Tomasz Cyz, Pałac Krasińskich w Warszawie, premiera 30.06.2018

- Scenografia i kostiumy „Kinky Boots” reż. Ewelina Pietrowiak, Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, premiera 7.07.2017

- Kostiumy we współpracy z Martyną Kander „Pigmalion” reż. Natalia Kozłowska-Baińska, Warszawska Opera Kameralna, premiera 16.10.2015

- Scenografia „Rodzina” reż. Agata Dyczko, Hi-Art! Foundation, Warszawa, premiera 18.04.2015

Teatr Telewizji

- Scenografia „Bezkrólewie” reż. Jerzy Machowski, Teatr Telewizji Polskiej, premiera 26.04.2020

- Scenografia „Hamlet” reż. Michał Kotański, Teatr Telewizji Polskiej, premiera 28.10.2019

- Scenografia „Clarissima” dir. Tomasz Cyz, Teatr Telewizji TVP Kultura, premiera 1.10.2019

- Scenografia i kostiumy „Jednocześnie” reż. Artur Tyszkiewicz, Teatr Telewizji TVP Kultura, premiera 2.04.2019 

- Scenografia i kostiumy „Znaki” reż. Artur Tyszkiewicz, Teatr Telewizji Polskiej, premiera 1.04.2019 

- II Kostiumograf „Pradziady” reż. Michał Zdunik, Teatroteka - Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Warszawa, premiera 2.03.2019

- Kostiumy „Holzwege” reż. Tomasz Cyz, Teatroteka - Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Warszawa, premiera 1.03.2019

Koncerty | Gale

- 10. gala przyznania nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego reż. Tomasz Cyz, Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, 23.05.2019

- Scenografia do koncertu „Przebudzenie Wiosny”, Soho Factory w Warszawie, 23.03.2019

- Współpraca scenograficzna przy koncercie „Gintrowski - a jednak coś po nas zostanie” Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie, 12.12.2016

Wystawy

Indywidualne:

- „Dziecko i Czary”, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, 02.08.2019

- „Oblicza Teatru”, 21. Dni Teatru w Polkowicach, 03-04.2019

Zbiorowe:

- PQ+2019 – Prague Quadriennal of Performance Design and Space w Pradze, 2019

- „MetrODsztuki”, wybrane dyplomy ostatniej dekady Academii Sztuk Pięknych w Warszawie, 07-08.2019

- „Costume at the Turn of the Century, 1990- 2015”, wystawa międzynarodowa na Wydziale Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 11.2018-01.2019

- „Coming Out 2018” - najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”, 11-12.2018

- „Wymiary scenografii” - Festiwal Nowej Scenografii w Muzeum Śląskim, 09.2019, 10.2018

- Wystawa Wydziału Scenografii ASP w Warszawie na festiwalu „Różewicz Open Festiwal” w Radomsku, 10.2017

Nagrody | Stypendia

- Nominacja do nagrody Teatrów Muzycznych im. Jana Kiepury w kategorii najlepsza scenografia 2019

- Wyróżnienie w konkursie na najlepszy dyplom scenograficzny im. Jerzego Moskala 2016, 2018 

- Stypendium Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2015/2016 

- Stypendium Prezydenta Miasta Warszawy za osiągnięcia artystyczne 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Education

2013-2018 - Stage Design, M.A. studies, Academy of Fine Arts in Warsaw

2009-2016 - Conservation and Restoration of Fine Arts, M.A. studies, Academy of Fine Arts in Warsaw

Work Experience

Stage and costume designer

Teaching assistant of PhD Dorota Kolodynska's Costume Design Workshop on The Faculty of Stage Design of the Academy of Fine Arts in Warsaw

Theatre | Opera Design

- Set & costume designer ‘Savannah Bay’ dir. Józef „Żuk” Opalski, Co-production: Stary National Theatre in Krakow & Polish Theatre in Warsaw, premiere 14.02.2021 & 17.06.2021

- Costume designer 'Vatzlav' dir. Jarosław Gajewski, Teatr Klasyki Polskiej, Laboratory Ujazdowski Castle in Warsaw, premiere 18.06.2021

- Set & costume designer 'Fern Flower' dir. Justyna Zar, Pinokio Theatre in Lodz, online premiere 29.01.2021

- Set & costume designer ‘From Plant Life’ dir. Igor Gorzkowski, Ochota Theatre in Warsaw; premiere 25.10.2020

- Set & costume designer ‘How Have I Become a Witch’ dir. Ewelina Pietrowiak, in collaboration with Martyna Kander, Arlekin Theatre in Łódź, premiere is coming soon

- Set & costume designer ‘Ladybird’ dir. Sławomir Narloch, Przodownik Stage, Warsaw, 6.03.2019

- Costume designer ‘Old polish pleasures’ dir. Jarosław Kilian, Collegium Nobilium Theatre in Warsaw, premiere 9.11.2019

- Set & costume designer ‘Manor by the Narew river’ dir. Artur Tyszkiewicz, Ateneum Theatre in Warsaw, premiere 9.11.2019

- Costume designer ‘The tale about beautiful Parysada and about bird Bulbulezar’ dir. Jarosław Kilian, Stefan Jaracz Theatre in Olsztyn, premiere 9.11.2019

- Costume designer ‘Lolita’ dir. Tomasz Cyz, New Theater in Łódź, premiere 31.05.2019

- Set & costume designer ‘Random’ dir. Julia Mark, Igor Gorzkowski, Iwo Vedral; Ochota Theatre in Warsaw; premiere 16.02.2019

- Set & costume designer ‘Twelfth Night, or What You Will’ dir. Artur Tyszkiewicz, Collegium Nobilium Theatre in Warsaw, premiere 12.01.2019

- Set & costume designer ‘Don Desiderio’ dir. Ewelina Pietrowiak, Silesian Opera in Bytom, premiere 22.10.2018

- Set & costume designer ‘Jednocześnie’ dir. Artur Tyszkiewicz, Centre for the Meeting of Cultures in Lublin, premiere 7.09.2018

- Set & costume designer ‘Mitology for children’ dir. Tomasz Cyz, Krasinski Palace, premiere 30.06.2018

- Set & costume designer ‘Kinky Boots’ dir. Ewelina Pietrowiak, The Dramatic Theatre of Warsaw, premiere 7.07.2017

- Costume designer assistant ‘Halka’ dir. Jarosław Kilian, The Grand Theatre in Lodz, premiere 21.01.2017

- Costume designer ‘Pigmalion’ dir. Natalia Kozłowska-Baińska, Warsaw Chamber Opera, premiere 16.10.2015

- Stage designer ‘The Family’ dir. Agata Dyczko, Hi-Art! Foundation, Warsaw, premiere 18.04.2015

- Costume designer ‘Orlando Paladino’ dir. Waldemar Raźniak, Theatre of Academy of Fine Arts in Warsaw, premiere 16.01.2015

TV Theatre Design

- Set designer ‘Bezkrólewie’ dir. Jerzy Machowski, Polish Television Theatre, premiere 26.04.2020

- Set designer ‘Hamlet’ dir. Michał Kotański, Polish Television Theatre, premiere 28.10.2019

- Set designer ‘Clarissima’ dir. Tomasz Cyz, TVP Kultura Theatre, premiere 1.10.2019

- Set & costume designer ‘Jednocześnie’ dir. Artur Tyszkiewicz, TVP Kultura Theatre, premiere 2.04.2019 

- Set & costume designer ‘Znaki’ dir. Artur Tyszkiewicz, Polish Television Theatre, premiere 1.04.2019 

- II Costume desiner ‘Pradziady’ dir. Michał Zdunik, Teatroteka - Documentary and Feature Film Studios, Warsaw, premiere 2.03.2019

- Costume desiner ‘Holzwege’ dir. Tomasz Cyz, Teatroteka - Documentary and Feature Film Studios, Warsaw, premiere 1.03.2019

Concert | Gala Design

- 10th Ryszard Kapuściński award gala, dir. Tomasz Cyz, The Dramatic Theatre of Warsaw, 23.05.2019

- ‘The Awakening of Spring’, Soho Factory in Warsaw, 23.03.2019

- ‘Gintrowski - a jednak coś po nas zostanie’ Grand Theatre National Opera in Warsaw, 12.12.2016

Exhibitions

Individual:

- ‘The Child and The Spells’, The Zbigniew Raszewski Theatre Institute in Warsaw, 02.08.2019

- ‘Faces of the Theatre’, The XXI Polkowice Theatre Days, 03-04.2019

Group:

- PQ+2019 – Prague Quadriennal of Performance Design and Space in Prague, 2019

- ‘MetrODsztuki Selected Diplomas of Academy of Fine Arts in Warsaw from 10 years, 07-08.2019

- ‘Costume at the Turn of the Century, 1990- 2015’, Academy of Fine Arts in Warsaw, 11.2018-01.2019

- ‘Coming Out 2018 - Best Diplomas of Academy of Fine Arts in Warsaw’, 11-12.2018

- ‘Wymiary scenografii’ - New Scenography Festival, Silesian Museum, 10.2018

- Różewicz Open Festiwal, Radomsko, 10.2017

- ‘Wymiary scenografii’ - New Scenography Festival, Silesian Museum, 09.2016

Awards | Scholarships

- Nomination for Jan Kiepura Theatre Music Award for the best stage design 2019

- Distinctions in National Competition of Jerzy Moskal Design Award, 2016 and 2018 

- Rector’s Scholarship for the best students of Academy of Fine Arts in Warsaw, 2015/2016 

- President of Warsaw Scholarship in faculty of culture and art, 2015/2016