about_me_ola_gasior

Absolwentka Wydziału Scenografii (2018) oraz Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki (2016) Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się projektowaniem scenografii i kostiumów teatralnych. Współpracowała między innymi z warszawskim Teatrem Dramatycznym, Teatrem Ateneum, Warszawską Operą Kameralną, Operą Śląską w Bytomiu, Teatrem Nowym i Teatrem Arlekin w Łodzi, Teatrem Telewizji Polskiej, WFDiF.
Została dwukrotnie wyróżniona w konkursie o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala (2016, 2018). Nominowana do nagrody Teatrów Muzycznych Kiepury w kategorii najlepsza scenografia (2019).
Jej prace były prezentowane na wystawach w kraju i za granicą.
Od 2018 roku pełni funkcję asystenta w Pracowni Projektowania Kostiumu prof. dr hab Doroty Kołodyńskiej, Wydziału Scenografii ASP w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Scenografii (2018) oraz Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki (2016) Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się projektowaniem scenografii i kostiumów teatralnych. Współpracowała między innymi z Teatrem Dramatycznym m.st. Warszawy, Warszawską Operą Kameralną, Operą Śląską w Bytomiu, Teatrem Nowym w Łodzi, Teatrem Współczesnym we Wrocławiu, Teatrem Telewizji Polskiej, WFDiF. Została dwukrotnie wyróżniona w konkursie o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala (2016, 2018). Nominowana do nagrody Teatrów Muzycznych im. Jana Kiepury w kategorii najlepsza scenografia (2019).
Jej prace były prezentowane na wystawach w kraju i za granicą, m.in. ‘PQ+2019 – Prague Quadriennal of Performance Design and Space’ (2019) w Pradze; ‘Costume at the Turn of the Century, 1990-2015’ (2018) w Warszawie, ,,Coming Out - Najlepsze Dyplomy ASP’’ (2018) w Warszawie, w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie (2019). 
Od 2018 roku pełni funkcję asystenta w Pracowni Projektowania Kostiumu Wydziału Scenografii ASP w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Scenografii (2018) oraz Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki (2016) Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się projektowaniem scenografii i kostiumów teatralnych. Współpracowała między innymi z Teatrem Dramatycznym m.st. Warszawy, Warszawską Operą Kameralną, Operą Śląską w Bytomiu, Teatrem Nowym w Łodzi, Teatrem Współczesnym we Wrocławiu, Teatrem Telewizji Polskiej, WFDiF. Została dwukrotnie wyróżniona w konkursie o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala (2016, 2018). Nominowana do nagrody Teatrów Muzycznych im. Jana Kiepury w kategorii najlepsza scenografia (2019).
Jej prace były prezentowane na wystawach w kraju i za granicą, m.in. ‘PQ+2019 – Prague Quadriennal of Performance Design and Space’ (2019) w Pradze; ‘Costume at the Turn of the Century, 1990-2015’ (2018) w Warszawie, ,,Coming Out - Najlepsze Dyplomy ASP’’ (2018) w Warszawie, w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie (2019). 
Od 2018 roku pełni funkcję asystenta w Pracowni Projektowania Kostiumu Wydziału Scenografii ASP w Warszawie.